Zakup gruntów

Kupimy działki

Jesteśmy zainteresowani zakupem gruntów pod budownictwo wielorodzinne na terenie Krakowa.
Przesyłając ofertę danej nieruchomości prosimy o podanie:

  • lokalizacji i powierzchni nieruchomości
  • informacji na temat nieruchomości (plan zagospodarowania, planowana powierzchnia PUM, WZiZT, inne)
  • proponowanej ceny

Kontakt:
Wojciech Woźniak
Kierownik ds.przygotowania inwestycji
e-mail: w.wozniak@acatom.pl
tel. 662-160-505