Bezpieczny deweloper

inwestycje budowlane
z przyszłością

ACATOM to firma deweloperska z ponad 9-letnim doświadczeniem na rynku. Posiada solidne korzenie w branży budowlanej, ponieważ wywodzi się z firmy wykonawczej działającej od przeszło 20 lat. ACATOM realizuje inwestycje budowlane z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasad etyki oraz przede wszystkim z dbałością o satysfakcję klientów i przyszłych mieszkańców.

Wybór miejsca zamieszkania jest jedną z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych decyzji podejmowanych w życiu każdego człowieka. Nierzadko wymaga wyrzeczeń i przysparza wielu stresów. Ale niesie też ze sobą oczekiwanie spełnienia marzeń…

Dlatego przygotowując i realizując nasze projekty mieszkaniowe stawiamy sobie za cel dostarczenie produktu charakteryzującego się wysoką jakością w przystępnej cenie. Staramy się realizować projekty, które wyróżnia ponadczasowa prosta i nowoczesna architektura, wysokiej jakości materiały budowlane, a przede wszystkim ponadprzeciętna funkcjonalność.

Nasi pracownicy i podwykonawcy to profesjonaliści z pasją tworzenia. Nieustannie pamiętający o tym, że każda kolejna inwestycja to nie tylko metry kwadratowe ale przede wszystkim miejsce w którym znaczną część swojego życia będą spędzać nasi Klienci. Dlatego swoją pasję przekładają na nieustanne starania aby przyszli mieszkańcy otrzymali idealnie dopasowaną przestrzeń. Stale pamiętają, że od jakości ich pracy dziś, zależy jakość życia przyszłych mieszkańców  przez najbliższe kilka, kilkanaście a czasem nawet kilkadziesiąt lat.

Do tej pory wybudowaliśmy i sprzedaliśmy ponad 500 mieszkań oraz kilkadziesiąt lokali usługowych. Są to mieszkania i lokale znajdujące się w dotychczas zrealizowanych inwestycjach na terenie Krakowa  https://www.acatom.pl/realizacje

często zadawane
pytania i odpowiedzi

Czy deweloper jest właścicielem działki na której powstaje inwestycja?

Tak Deweloper jest właścicielem gruntu, na którym inwestycja jest realizowana.

Czy inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę?

Tak, każda realizowania przez nas inwestycja jest realizowana z  poszanowaniem przepisów prawa więc zanim przystąpimy do prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Każdy klient ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty potwierdzające stan prawny inwestycji.

Czy przedsięwzięcie deweloperskie jest kredytowane?

Inwestycje przez nas realizowane nie są obciążone kredytem, są one realizowane ze środków własnych spółki.

Czy firma jest wpisana do Księgi Wieczystej jako właściciel / użytkownik wieczysty.

Tak, firma jest właścicielem (ewentualnie przysługuje jej prawo wieczystego użytkowania) nieruchomości na których realizowana jest inwestycja. Na życzenie klienta możliwe jest zapoznanie się z treścią Księgi Wieczystej..

Czy deweloper stosuje się do przepisów ustawy deweloperskiej?

Tak, deweloper stosuje się do Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie zwanej ustawą deweloperską.

Czy środki wpłacane są na rachunek powierniczy?

Tak, jeśli klient kupuje mieszkanie przed zakończeniem budowy to jego pieniądze trafiają na  rachunek powierniczy prowadzony przez bank. Środki z rachunku powierniczego przeznaczone są na budowę i wykończenie lokali mieszkalnych, a deweloper otrzymuje je od banku w miarę postępów prac budowlanych. Bank kontroluje nie tylko zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia, ale również sposób, w jaki deweloper wykorzystuje środki z rachunku powierniczego oraz celowość wydatkowania tych funduszy. Zapewnia to ochronę interesów klientów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego przez nich lokalu.

jak wygląda
proces zakupu

1

Wybór inwestycji

ul. Czerwonego Prądnika 8
ul. Żmujdzka 23
ul. Kobierzyńska 164

2

Wybór mieszkania

mieszkania
komórki lokatorskiej
miejsca postojowego

3

Umowa deweloperska

Podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Koszty czynności notarialnych i sądowych ponoszone są w równych częściach przez dewelopera i nabywcę.

4

Pozwolenie na użytkowanie

Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez dewelopera.

5

Odbiór techniczny mieszkania

Klient wraz z przedstawicielem dewelopera dokonuje odbioru technicznego lokalu. Etap ten kończy się podpisaniem protokołu odbioru lokalu mieszkalnego.

6

Podpisanie umowy przeniesienia własności.

Umowa sporządzana jest w formie aktu notarialnego. Warunkiem jej podpisania jest wpłacenie całej ceny sprzedaży określonej w umowie. Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości nabywca. W wyniku podpisania umowy przenoszącej własność nabywca staje się właścicielem lokalu, dla którego następnie zostaje założona osobna księga wieczysta. Po podpisaniu umowy nabywca otrzymuje klucze do mieszkania. Na podstawie ustawy o własności lokali każdy właściciel lokalu mieszkalnego staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości..